Młodzi zawodnicy i zawodniczki w pierwszych latach treningów uczą się głównie poprzez gry i zabawy. Odpowiednie ćwiczenie doskonalące koordynację i szybkość prezentuje Kinga Świderska, trenerka MUKS Praga Warszawa.

Nazwa ćwiczenia: zabawa "berek w parach"

Kategorie wiekowe: F 7-8, E 9-10

Opis ćwiczeń:
Zabawa toczy się na wyznaczonym polu gry. Zawodniczki dobierają się w pary, a trenerka oznacza ich numerami. Zawodniczki poruszają się po polu gry czekając na wywołanie przez trenerkę numeru. Para oznaczona tym numerem łapie się za ręce i w ciągu dwudziestu sekund stara się "zberkować" największą ilość osób.

Należy zwrócić uwagę, żeby pole gry było adekwatne do ilości biorących udział w grze osób.

Korzyści:
Ćwiczenie ma za zadanie poprawienie koordynacji ruchowej, szybkości, orientacji przestrzennej.