Piłka nożna to nie tylko sport dla mężczyzn. Extra Time poruszał już kwestię różnic w pracy z chłopcami i dziewczynkami, a od tej pory możecie się spodziewać większej ilości materiałów związanych z piłką nożną kobiet. Na temat specyfiki kobiecego futbolu pisze psycholog Katarzyna Rutkowska pracująca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Warszawa w Białej Podlaskiej.

Czy jest sens oddzielać sport kobiet od sportu mężczyzn? Na gruncie piłki nożnej warto mówić o pewnej specyfice. Sport, a z pewnością piłka nożna to forma aktywności, która zasadniczo dedykowana była mężczyznom. Stereotypowe wyobrażenie mistrza, zwycięzcy to zbiór cech, które w tradycyjnym wyobrażeniu kojarzone są z mężczyzną - silny, męski, odważny. Taki "męski" zestaw cech wymagany jest od każdego sportowca, również osoby uprawiającej piłkę nożną. O ile dla chłopców, mężczyzn to jest naturalne, o tyle dla niektórych dziewcząt, kobiet takie wyzwanie bywa bardzo obciążające, a dla innych wręcz przeciążające.

Specyfika treningu piłkarskiego zakłada, że należy wykazać się agresją (sportową oczywiście), szybkością, siłą i innymi cechami, które stereotypowo bardziej pasują do mężczyzny niż kobiety. Niektóre dziewczęta rezygnują z kontynuacji kariery sportowej, a przyczyn tego zjawiska niektórzy upatrują właśnie w "męskich" wymaganiach szkolenia, którym nierzadko ciężko sprostać. Wiele jednak nadal z powodzeniem uprawia ukochaną dyscyplinę.

(fot. Getty Images)
Trwa szeroka i interdyscyplinarna dyskusja. Na ile społeczne trendy w rozumieniu i realizowaniu kobiecych i męskich ról społecznych znajdują przełożenie na działalność sportową. Postuluje się konieczność lepszego poznania specyfiki sportowej działalności kobiet. Zaprocentuje to większą możliwością dostosowania oddziaływań szkoleniowych. Umożliwi pełniejsze dopasowanie systemu szkolenia do potrzeb kobiet. W niektórych krajach pojawiają się postulaty wdrożenia specyficznej ścieżki rozwoju zawodowego trenerów podejmujących pracę z piłkarkami, a nawet objęcia ich specjalną procedurą certyfikacyjną. Na ile w Polsce taka myśl spotkałaby się ze zrozumieniem – trudno powiedzieć.

Niemniej jednak doniesienia z obszaru teorii i praktyki uzasadniają pilną konieczność uwrażliwienia osób pracujących w sporcie, a zwłaszcza w piłce nożnej, na specyficzne, odmienne od mężczyzn, potrzeby szkoleniowe piłkarek. Również w zakresie przygotowania mentalnego. Nie jest to być może inna piłka nożna. Wymaga jednak modyfikacji szkolenia – uwzględnienia specyficznych potrzeb wynikających z absolutnie naturalnych i niepodważalnych biologicznych i psychologicznych różnic między kobietami i mężczyznami.

dr Katarzyna Rutkowska
www.PsychologSportu.pl
AWF Warszawa, WWFiS Biała Podlaska