Werner Mickler to jeden z najwybitniejszych psychologów zajmujących się piłką nożną. Wykładowca Hennes Weisweiler Akademie, szkoły trenerów Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) podczas prelekcji w Szkole Trenerów PZPN zajął się tematem komunikacji z zawodnikami.

W materiale Mickler mówi także o systemie VAKOG, którego nazwa pochodzi od tego w jaki sposób zapamiętywana jest przekazywana wiedza – wizualnie, słuchowo, kinestetycznie, zapachowo, smakowo. Im większą ilością zmysłów zostały zapamiętane informacje, tym mocniej utrwalą się one w mózgach zawodników.

W jaki sposób trenerzy powinni przekazywać instrukcje piłkarzom? Jakiego sposobu komunikacji zdaniem Micklera oczekują od trenerów młodzi piłkarze? Szczegóły w wideo!

Chcesz współtworzyć Extra Time? Zaproponuj temat kolejnych materiałów wideo. Wyślij nam maila na extratime@tvp.pl.