Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1993-2003 pracował w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu im. prof. A. Grucy w Otwocku, gdzie zajmował się, m in. leczeniem urazów, endoprotezoplastyką stawów biodrowych, chirurgią stawu łokciowego i skokowego.

Od 2003 pracuje w Carolina Medical Center gdzie kieruje centrum kompetencji leczenia dolegliwości stawu biodrowego, równocześnie biorąc udział w pracach innych centrów kompetencji.