Bardzo często jednym z pierwszych powodów, który skłania młodych ludzi do uprawnia sportu jest chęć odnoszenia sukcesów na miarę tych, jakie są udziałem wielkich mistrzów. Jak młodzi piłkarze powinni wyznaczać sobie cele?

Rozpoczęcie treningów staje się pierwszym krokiem do spełnienia marzeń. Aby postawić kolejne konieczna jest wewnętrzna siła, która aktywizuje do działania i podejmowania wysiłku mającego na celu realizację marzeń poprzez osiągnięcie upragnionego celu.

Tą siłą napędową jest motywacja. Najskuteczniejszym narzędziem, które pozwala utrzymać motywację na odpowiednim poziomie a także wzbudzić potrzebę osiągnięć jest strategia wyznaczania celów do realizacji.

(fot. TVP)
Jest rzeczą oczywistą, że każdy trener rozpoczyna planowanie nowego sezonu szkoleniowego od ustalenia pewnych celów. Jednak by cele te mogły spełniać, wspomnianą wyżej, funkcję motywującą młodego sportowca do ciężkiego treningu i startu, muszą one uwzględniać określone warunki:

1. Cel powinien być wybrany wspólnie przez trenera i zawodnika – ważne, by zawodnik świadomie go zaakceptował.
2. Cel musi być realistyczny a jednocześnie stanowić wyzwanie – znaczy to, że poziom celu (możliwego do osiągnięcia) w niewielkim stopniu przekracza aktualne możliwości zawodnika. Tylko taki cel będzie motywował do podjęcia większego wysiłku.
3. Cel powinien być jasno i prosto sformułowany w konkretnej i wymiernej formie – oznacza to, że trener i zawodnik muszą czytelnie określić konkretny rezultat w danym ćwiczeniu ( np. liczba powtórzeń danego ćwiczenia w określonym czasie).

Warto podkreślić, że badania psychologiczne wykazują, iż tak określone cele, są znacznie bardziej mobilizujące, niż cele ogólne typu "dam z siebie wszystko".

(fot. TVP)
Kolejnym krokiem jest jednoznaczne określenie czasu, w jakim trener i zawodnik chcą osiągnąć swój cel. Ważne jest aby dotyczyło to zarówno celu głównego jak i celów pośrednich (etapowych), które do niego prowadzą.

Cele pośrednie (krótko i średnioterminowe) odgrywają bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu motywacji zawodnika, ponieważ sportowiec osiąga je w krótkim czasie a zadowolenie z tego płynące wzmacnia jego chęć dalszej pracy nad sobą.

Dzięki wyznaczaniu celów etapowych możemy też regularnie sprawdzać czynione postępy co jest niezwykle ważnym elementem całej strategii.

Aby opisana powyżej strategia wyznaczania celów mogła być rzeczywiście skuteczna, konieczne jest by trener zrobił z niej integralną część całego programu sportowego swoich zawodników.

Reasumując, wyznaczanie celów doskonale ilustruje Metoda 7 kroków:
1. Sporządź listę wszystkich możliwych celów.
2. Wybierz priorytety i określ ramy czasowe.
3. Oceń aktualną sytuację.
4. Ustal cele pośrednie (etapowe).
5. Zaprogramuj swoje cele.
6. Rozpocznij realizację.
7. Poddawaj ciągłej kontroli i modyfikacjom swoje cele i zachowania.

Marzenia wyznaczają pewien kierunek, jednak to konkretne cele decydują o tym, na ile sportowiec zbliża się do ich realizacji.

Mgr Monika Gwiazdowska (fot. Carolina Medical Center)
Autorem tekstu jest Monika Gwiazdowska, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i 
praktyk Neurolingwistycznego Programowania. Ukończyła także Podyplomowe Studia Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Podyplomową Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej. Aktualnie pracuje jako psycholog sportu w Carolina Medical Center.